DRONNINGEAVL

 

Gennem 24 år som biavler har jeg opnået en stor erfaring, der har givet mig den praksisviden
om bier og deres livscyklus, der skal til for at danne et godt og fagligt fundament.
Siden 2007 har jeg drevet avlsarbejde af bidronninger, med fokus på gode og vitale bier.


Det kræver tålmodighed og vedholdenhed, at nå frem til et godt avlsresultat. Der går 4-6 år før der er
et nyt avlsdyr klar til brug i min dronningeavl.


Jeg driver min dronningeavl med udgangspunkt i Buckfast metoden, som den engelske munk Broder
Adam har udviklet på Buckfast Abbey klosteret i 1900 tallet her af navnet Buckfast bien.


Buckfast bien er ikke en race bi, men en kombinations bi og en avls metode.
De forskellige bi racers egenskaber bruges til at forme kommende avlsdyr, og senere hen i brugsledet
friparres dronningerne, med gode egenskaber til de mange biavlere.

 

MINE AVLSKRITERIER ER


Hygiejnisk adfærd
Vitalitet
Honning udbytte
Sværmtræghed
Fredelighed
TavlefasthedDER LEVERES BIDRONNINGER TIL:


Den mindre biavler &
Den store professionelle biavler.

 

 

Mit produktionsapparat til fremstilling af gode vitale dronninger, består af en starter med to støttefamilier, hvor
de to døgn gamle laver sættes til. Efter 1 døgn flyttes cellerne til stærke finish familier, hvor cellerne færdiggøres.
De forseglede celler kommer derefter i rugemaskine, hvor de sidder til de klækker.


Jeg friparrer mine dronninger i bigårde, hvor der er et stort drone tryk, med et mix af forskellige udvalgte
avlslinjer. Derved opnår jeg det bedste resultat, for vitalitet og parring.


For at få nyt blod ind i mit avlsarbejde, bliver der løbende tilført nyt avlsmateriel udefra.
Jeg vedligeholder og opfrisker mine avlslinjer ved at øparre på Tunø, Glænø, Manø og Helnæs.


Jeg deltager i test af Brugs dronninger hos Danmarks biavlerforening.


Herunder ses vores avlsresultater fra de sidste par år: