Tilsætnings vejledning

 

DETTE BIKORT ER BEVIS PÅ, AT DE DRONNINGER DU HAR MODTAGET ER AVLET MED FOKUS PÅ

 

  • Hygiejnisk adfærd
  • Vitalitet
  • Honning udbytte
  • Sværmtræghed
  • Fredelighed
  • Tavlefasthed

 

Vi deltager i DBF’s test af brugsdronninger.
Se avlsoplysninger på vores hjemmeside: min-honning.dk.

BIKORT - PARRET

 

Du har nu modtaget en dronning fra Queen Bee - Ejer Baunehøj Biavl. Vi er glade for, at du har valg at handle hos os. Du fortjener som biavler de bedste forudsætninger for et godt resultat. Se vejledningen nedenfor: Din dronning har været undervejs et stykke tid. Derfor er det bedst at tilsætte dronningen til bifamilien, samme dag som du modtager den. Dog er det muligt at vente 1-3 dage. Opbevar dronningen i skyggen og ved stuetemperatur. Giv den en til to dråber vand pr. dag uden på buret.

 

TILSÆTNING AF PARRET DRONNING

 

DER FINDES FLERE METODER, HER BESKRIVES TO FORSKELLIGE.

 

METODE 1

 

Den sikreste måde er at etablere en aflægger. Etabler en aflægger 1-2 dage før du modtager dronningen. Dette gøres nemmest på følgende måde alt efter årstid:

 

1. JUNI - 1 blandet yngeltavle, 1 pollen/fodertavle samt bier fra 2 yngeltavler.

 

1. JULI - 3 yngeltavler med alle stadier af yngel, 1 pollen/fodertavle samt bier fra 2 yngeltavler.

 

Efter 15. juli skal aflæggeren bestå af 3 yngeltavler med alle stader af yngel, 1 pollen/ fodertavle samt bier fra 3 yngeltavler som rystes over i den nye familie.

 

A Fjern splitten i enden af indføringsburet, og sæt det ned mellem tavlerne, således at bierne kan gnave den nye dronning ud.

 

B Bifamilien fodres herefter med 2,5 kg foderdej.

 

C Vent med at åbne bifamilien til der er gået 7 dage. Tjek derefter om dronningen er i æglægning.

 

METODE 2

 

Det er også muligt at skifte en parret dronning ind i en eksisterende familie. Fjern den gamle dronning 1-2 dage før modtagelsen af den nye dronning, og følg punkt A. Er der ikke træk, er det en god ide at fodre lidt, med foderdej eller 50% sukkervand. Er bifamilien uden en dronning fra starten, så tjek den grundigt for celler og uparrede dronninger. Disse klemmes inden tilsætning af ny parret dronning. Følg herefter punkt A og B.

 

OBS. Efter 1. august kan man ved metode 1 og 2 skifte dronningen ind, samme dag som du modtager den.

BIKORT - UPARRET

 

Du har nu modtaget en dronning fra Queen Bee - Ejer Baunehøj Biavl. Vi er glade for, at du har valg at handle hos os. Du fortjener som biavler de bedste forudsætninger for et godt resultat. Se vejledningen nedenfor: Din dronning har været undervejs et stykke tid. Derfor er det bedst at tilsætte dronningen til bifamilien, samme dag som du modtager den. Dog er det muligt at vente 1-3 dage. Opbevar dronningen i skyggen og ved stuetemperatur. Giv den en til to dråber vand pr. dag uden på buret.

 

TILSÆTNING AF UPARRET DRONNING

 

A Etabler en aflægger 7-9 dage før du modtager dronningen. Dette gøres nemmest på følgende måde alt efter årstid:


1. JUNI - 1 forseglet yngeltavle, 1 pollen/fodertavle samt bier fra 2 yngeltavler.

1. JULI - 3 yngeltavler med alle stadier af yngel, 1 pollen/fodertavle samt bier fra 2 yngeltavler.

 

Efter 15. juli bruges der kun parrede dronninger, da familien ellers ikke kan nå en størrelse, hvor den kan overvintre hensigtsmæssigt.


B Efter aflæggeren har stået 7-9 dage tjekkes alle tavlerne for dronningeceller. Dette sker ved at alle bierne rystes af tavlerne, og eventuelle dronningeceller fjernes. Dronningen er nu klar til at blive tilsat.


C Fjern splitten i enden af indføringsburet, og sæt det ned mellem tavlerne, således at bierne kan gnave den nye dronning ud.

 

D Bifamilien fodres herefter med 2,5 kg foderdej.

 

E Vent med at åbne bifamilien til der er gået 18 dage. Tjek derefter om dronningen er parret. Er den ikke parret klemmes dronningen. Bierne er nu så gamle, at de ikke kan opfostre en ny uparret dronning, så familien slåes sammen med en anden og man starter forfra med en ny aflægger.